SmartLights.ba

Alkaris d.o.o

Upotreba CNC mašina

Upotreba CNC mašina

Brzo, precizno i efikasno obrađivanje materijala i sirovina sa ciljem stvaranja željenog proizvoda, danas bi bilo nezamislivo bez upotrebe CNC mašina. Pedesetih godina 20.-tog stoljeća, naučnici univerziteta MIT (Massachusetts Institute of Technology) kreiraju prvu NC mašinu. Već na samom početku bilo je jasno koliko će ove mašine zamijeniti ljudski faktor te samim tim dati bolje i preciznije rezultate nego je to bilo prije njene pojave. 1953.godine naučniti univerziteta MIT, kreiraju prvi prototip CNC mašine. CNC ili Computer Numeral Control označava automatizirani alat koji dobija naredbe putem kompjutera. Izdavanje naredbi se omogućava korištenjem G-kod programskog jezika.


Od 1953. godine pa do danas, radilo se na nadograđivanju CNC mašina a one su postale jedan od osnovnih alata mnogih industrija. Danas imamo na raspolaganju korištenje CNC mašina velikih brzina, preciznosti i tačnosti te sa mogućnostima obrade složenih i kompleksih predmeta uz ostvarivanje željenih rezultata i kvaliteta.

Sva rasvjetna tijela Alkaris d.o.o. se proizvode od visoko kvalitetnog hrastovog drva i aluminija, koristeći navedene CNC mašine visoke preciznosti. Uvođenjem visoko tehnoloških uređaja za preradu sirovine, smanjen je utjecaj ljudskog faktora i povećana kvaliteta izrade.


Proces korištenja CNC mašina u cilju kreiranja visokokvalitetnih rasvijetnih tijela započinjemo stvaranjem tehničkog crteža i tehničke dokumentacije, potom programiranjem postupka obrade u softver te prenošenjem predmeta do upravljačke jedinice. Svako rasvijetno tijelo će prvenstveno imati oblik prototipa te ukoliko zadovolji unaprijed definisane uslove kvalitete, kreće se u serijsku proizvodnju. Također, važno je napomenuti, da svako rasvijetno tijelo Alkaris neće biti pušteno u proizvodnju dok ne dostignemo željenu brzinu, tačnost, preciznost obrade ali i funkcionalnosti rasvijetnog tijela.