SmartLights.ba

Alkaris d.o.o

Naša saradnja sa Gdprod GmbH kompanijom

Saradnja sa Gdprod GmbH kompanijom

Kijenti Alkaris proizvoda i usluga predstavljaju primarni cilj našeg poslovanja. Ispunjenje zadanih ciljeva, zadovoljstvo i Vaša lojalnost predstavljaju segmente kojima pristupamo sa velikom odgovornošću ali i sa osjećajem zahvalnosti jer birate upravo nas.
Iznimno ponosni kako na bosanskohercegovačke, tako i na naše inostrane klijente, jačamo saradnje kroz realizovanje uspješnih, kvalitetnih i efikasnih projekata.

Danas predstavljamo upravo jednog od naših inostranih klijenata, Gdprod GmbH. Osnovani su 2014.godine, sa sjedištem u Berlinu, Njemačka. Tokom godina ostvarili su izuzetne uspjehe i partnerstva sa nekim od najvećih svjetskih kompanija poput: McAfee, Coinpanion, Raid Warriors Games, i mnogih drugih.

Naša saradnja sa ovom kompanijom sastoji se u razvijanju različitih vrsta modula, aplikacija, mikroservera, a sve u skladu sa potrebama klijenta.

Neke od aktivnosti koje obavljamo su:

- Kreiranje HTML i CSS šablona;
- JavaScript animacije;
- API usluge;
- Podržani mikroservisi, koristeći Node.JS, PHP ili druge podržane programske jezike;
- Realizacija QA;
- Osiguravanje tehničke podrške;
- Pisanje dokumentacije;
- Sigurnosne analize;
- Ispitivanje penetracije;
- Konfiguracije na strani servera;
- Postavljanje aplikacija.

Pored ovoga, Alkaris je obezbijedio i korištenje helpdesk portala. Naime, zahtjevi od strane klijenta se isključivo podnose putem Alkaris Helpdesk portala, putem kojeg se pored zahtjeva dostavlja i sva dodatna dokumentacija i/ili objašnjenja koja doprinose rješavanju zadanih taskova.

Za više vijesti o našim projektima, novostima ali i savjetima i preporukama, provjerite i ostale članke koji se nalaze na našem blogu.