SmartLights.ba

Alkaris d.o.o

Sigurnosni savjeti pri obradi drveta

Sigurnosni savjeti pri obradi drveta

Često čitamo o sigurnosti i koliko je ona bitna na radnom mjestu. Ipak, potrebno je nanovo napominjati i povećavati svjesnost šta se sve podrazumijeva pod zaštitom na radu te šta mi možemo učiniti kako bi osigurali maksimalnu razinu sigurnosti, bez obzira o kojoj sferi djelovanja se radi. Zaštitu na radu treba obezbijediti na bilo kojem radnom mjestu na kojem se nalaze radnici, te obezbijediti da se u svakom trenutku osjećaju sigurno i zaštićeno.

Ova tema dobija na još većem značaju kada se govori o zaštiti u radionicama gdje se radnici susreću sa velikim bojem alata te većim mogućnostima povreda.

Bilo da ste profesionalac ili tek početnik, potrebno je da se u svakom momentu zaštitite na odgovarajući način te da nikako ne zapostavite bitnost sigurnosti u radionici. Osim toga, ukoliko radite u grupi, potrebno je da pazite da su vaše kolege adekvatno zaštićene te da na vrijeme opominjete i reagujete ukoliko se pravila zaštite ne poštuju. Također, svjesnost da je vaša sigurnost bitnija od bilo kojeg radnog zadatka mora i treba biti osnovna vodilja svake radionice, organizacije ili društva u kojem se nalazite.

Kako bismo povećali svjesnost i još jednom naglasili koliko je ova tematika značajna, kreirali smo kratki vodić o tome na šta morate obratiti posebnu pažnju u radionicama za obradu drveta.

1. Korištenje zaštitne opreme

Radeći u radionici za obradu drveta, zaštita vida, sluha ili bilo kojeg drugog dijela tijela treba da bude prvi i osnovni zadatak svakog radnika ali i poslodavca. U okviru toga, potrebno je osigurati odgovarajuću razinu dostupne zaštitne opreme, poput: zaštitnih naočala, zaštite za uši (u obliku ćepića ili zaštitnih štitnika za uši), rukavica, zaštitnih odijela i slično. Nošenje osobne zaštitne opreme mora biti uslov da možete biti u radionici a obezbijeđivanje adekvatne zaštite treba da bude usklađeno sa standardima za zaštitu te poslom koji se obavlja u radionici i mašinama sa kojima se rukuje.

2. Isključite napajanje prilikom mijenjanja noževa na mašinama

Rad ili servisiranje uređaja pod napajanjem je izuzetno opasno te bi se takve akcije trebale u potpunosti izbjegavati u radionicama. Vaša mašina mora biti isključena kada rukujete sa elementima poput noževa, oštrih elemenata ili obavljate bilo koju vrstu servisiranja mašine. Ukoliko želite biti poptuno sigurni da je mašina ugašena, isključite mašinu sa napajanja sa izvora električne energije.

Navedene akcije su u cilju izbjegavanja povreda na radu te nanošenju povreda ili povrijeđivanja radnika. S tim u vezi, poslodavci treba da posebnu pažnju posvete edukaciji radnika u oblasti sigurnosti i zaštite na radu. Sa druge strane, nijedan radnik ne smije i ne treba raditi u uslovima koji ne zadovoljavaju sve zaštitne mjere definisane standardizacijama. Možemo reći da sigurnost zavisi od više faktora a da je ljudska svjesnost o ovoj temi, jedna od krucijalnih.

3. Ne smijete raditi umorni, pod dejstvom droga ili u alkoholiziranom stanju

Iako vam se može učiniti da se ovaj savjet treba podrazumijevati i da mu nije mjesto na ovoj listi, moramo ipak još jednom naglasiti koliko je osobno rasuđivanje bitno pri radu sa drvetom i u radionicama.

Izbjegavajte korištenje alkohola prije rada ili tokom rada, kao i korištenje opijata bilo koje vrste. Rekreativno konzumiranje droga poput marihuana, može biti kobno za vas prilikom rada sa oštrim predmetima ili alatima. Pod uticajima raznih opijata ili supstanci, mijenja se stanje uma te gubite sposobnost racionalnog rasuđivanja i samostalnog donošenja odluka. Nažalost, ukoliko pristustvujete u navedenim stanjima u radionici, posljedice mogu biti izuzetno kobne te popraćene ozbiljnim tjelesnim povredama.

Osim navedenog, jedan od velikih problema je i umor koji također, može dovesti do teških ozlijeda. Vaša pažnja i moć zapažanja će biti smanjenja te ćete biti podložniji mogućim povredama. Možemo reći da je umor jednako opasan kao i korištenje opijata bilo koje vrste. Sve navedeno rezultira usporavanjem vaših misaonih procesa i donošenju odluka, što se u radionici za obradu drveta nikako ne može tolerisati sa obzirom na nivoe rizika koje postoje.

Ukoliko ste poslodavac, izuzetnu pažnju morate obraditi na broj sati koji radnici provedu u radionicama, te nikako ne dozvoliti da umorni radnici rade na mašinama. Ukoliko ipak radite sami, razmislite da li je projekat na kojem se nalazite toliko bitan da rizikujete vlastitu sigurnost ili ipak sebi možete dozvoliti par sati odmora.

4. Osiguravanje adekvatne edukacije o korištenju alata i mašina u radionici

Prije nego krenete raditi ili prije nego vaši radnici uzmu alate u ruke i krenu sa realizacijama projekata, potrebno je osigurati adekvatnu edukaciju o alatima i kako svaki alat pravilno koristiti. Bez obzira da li vašu radionicu čine iskusni profesionalci ili početnici koji su tek počeli sa radom, ponavljanje i definisanje šta je potrebno činiti sa određenim alatima je jedan od najbitnijh sigurnosnih savjeta.

Posebnu pažnju treba obratiti na mašine i rad sa njima jer se nažalost, najveći procenat ozlijeda bilježi upravo pri radu na njima. Ukoliko se radionica sastoji iz CNC mašina, svaki radnik mora znati pravilno rukovati sa istom te znati na koji način se zaštititi. Ovo važi i za ostale mašine koje se nalaze u radionicama.

5. Minimizirajte smetnje te tražite pomoć kada vam je potrebno

Smetnje ili bilo koje vrste distrakcija, mogu značajno ugroziti vašu sigurnost. Bez obzira da se radi o buci koja dolazi izvan radionice ili buci unutar nje, ona mora u što je moguće više eliminisana.

Osim ovoga, jedan od najvećih problema (i slobodno možemo reći i smetnji) jeste mobilni telefon. Ne zaboravite da svoj mobilni telefon prilikom rada u radionici odložite u drugu sobu te da nikako ne radite sa telefonom u jednoj ruci dok drugom obavljate poslove u radionici. Osim što posao neće biti obavljen, riskirate svoju sigurnost jer se ne možete u potpunosti fokusirati na rad te je mogućnost grešaka znatno uvećana.
Također, tražite pomoć kada vam je potrebna. Bilo da se radi o novom alatu koji prije niste koristili ili prenosu teških komada drveta, tražiti pomoć nije sramno i sve poslove ne možete i ne morate sami obavljati.

6. Koristite adekvatne alate, mašine i materijale

Korištenje pravog alata za posao je već pola odrađenog posla. Posebnu pažnju skrećemo da vaše radionice moraju biti opremljene adekvatnim alatima, mašinama i materijalima za rad. Pored toga, održavanje alata je još jedan dobar znak dobre radionice i radnika. Ne samo da će dobro održavanje alata doprinijeti da duže traju već će takvi alati biti mnogo sigurniji za rukovanje.

7. Pohađajte kurseve te čitajte uputsta za rad sa novim alatima

Kao je što je potrebno da vodite računa o alatima i ispravnom korištenju, jednako bitno tome je da proširujete svoje znanje iz oblasti stolarstva, obrade drveta, novim izazovima u tom polju ili ipak novim mogućnostima. Ukoliko radite sami, ulažite u svoje znanje, pohađajte kurseve ili koristite literature namijenjeju za ovo, jer će sve to doprinijeti da postanete bolji u svom poslu a također i sigurniji.

Ukoliko ipak imate radnike, osigurajte im pohađanje kurseva ili druge načine na osnovu kojih će proširiti svoje znanje.

8. Čista radionica

Imajte na umu da je čista radionica, sigurna radionica. Redovnim čišćenjem radionice, na još jedan način minimizirate mogućnost povreda a povećavate sigurnost na radu. Ostatci raznih komada drveta, oštrih noževa nikako ne smiju biti na podu. Također, neiskorišteni materijali bi trebali imati posebno mjesto u radionici.

9. Izbjegavajte nošenje nakita

Radionice nisu mjesto na kome možete nositi nakit. Ogrlice, narukvice, lanci, vrlo jednostavno mogu biti uhvaćeni rotirajućim oštricama ili rotirajućim pojasevima raznih mašina, te vas izložiti jako opasnim povredama.
Ne zaboravite da skinete nakit prije rada u radionici te ga odložite na sigurno mjesto.

Budite odgovorni i mislite o sigurnosti

Čini se da smo veliki broj puta kroz članak spomenuli odgovornost i bitnost sigurnosti. Ipak, moramo to naglasiti još jedanput. Pozivamo vas da u svakom trenutku na prvo mjesto stavite sigurnost, koristite savjete i preporuke, radite razumno i ne zaboravite da nijedan projekat nije važniji od vaše zaštite.