SmartLights.ba

Alkaris d.o.o

NOVOSTI

Sigurnosni savjeti pri obradi drveta

Aladin Kapić

CNC

20.Sep.2022 10:58

Često čitamo o sigurnosti i koliko je ona bitna na radnom mjestu. Ipak, potrebno je nanovo napominjati i povećavati svjesnost šta se sve podrazumijeva pod zaštitom na radu te šta mi možemo učiniti kako bi osigurali maksimalnu razinu sigurnosti .. ?

ZNZKVI

Aladin Kapić

Informacione tehnologije

20.Sep.2022 09:43

Igra znanja u obliku kviza pod imenom ZNZKVI bila je dijelom Nightmare Showa i savršena interakcija članova Helem Nejse banda i publike. #ZNZKVI #helemnejse

Helpdesk portal

Aladin Kapić

Informacione tehnologije

19.Sep.2022 13:26

Od malih startup biznisa pa sve do velikih korporacija, helpdesk portali se smatraju za neke od osnovnih sistema za uspješno funkacionisanje kompanije te za efektivno i efikasno rješavanje svakodnevnih zadataka.

;